Popis

Poslanie FBE - For Business Excellence

Spolupracovať s obchodnými partnermi na rozvoji ich podnikateľskej stratégie, ľudského potenciálu a procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva, koučingu a riadenia projektov.

„ABY STE BOLI EŠTE LEPŠÍ.“

Hodnoty FBE

Excelentné služby

Prekonávame očakávania zákazníkov osobným nasadením, zodpovednosťou a zmysluplnou prácou.
Inovatívnosť Zabezpečujeme odborný a originálny prístup k inováciám, v rámci čoho prichádzame na trh s novými nápadmi.
Tímovosť Vzájomná spolupráca je založená na otvorenej komunikácii, zdieľaní know-how a dobrých vzťahoch.
Baví nás to Výborné výsledky dosahujeme vďaka nášmu nasadeniu a zanieteniu.


FBE - For Business Excelence je nielen názov firmy, ale aj označenie ucelenej metodiky.
Tento prístup jedinečne prepája soft nástroje rozvoja ľudí s hard metodikami na zlepšovanie a optimalizáciu procesov. Rozvojové programy zahŕňajú nielen kvalitné tréningy zručností doplnené o koučovanie, ale aj workshopy a komplexné projekty zamerané na dosiahnutie konkrétneho merateľného business cieľa. Silný tím interných lektorov umožňuje realizovať aj rozsiahle programy pre veľkých klientov (napr. Volkswagen a mnoho ďalších).

História FBE – 24 rokov skúseností

História - FBE (For Business Excellence) je značka spoločností FBE Bratislava s.r.o. a FBE Praha s.r.o. pôsobiacich so spoločným tímom lektorov a spoločným vedením. FBE nadväzuje na činnosť školiacej a poradenskej firmy Systém inžinierskych služieb s.r.o., ktorá vznikla v roku 1991 a spoločnosti D&D Consulting s.r.o. Praha., pôsobiacej na českom trhu od roku 1993.

Know-How FBE – Tím interných konzultantov a lektorov FBE prešiel od roku 1992 intenzívnym rozvojovým programom, na ktorom sa podieľali experti so zahraničných firiem, kde vniesli skúsenosti a know-how, ktoré slovenskí a českí lektori prispôsobili pre domáce podnikové prostredie.

Medzi zakladajúcich partnerov firmy patrí John Mulholland – riaditeľ divízie tréningu a vzdelávania, National Industrial Fuel Efficiency Service, Ltd., Veľká Británia. V rokoch 1991-1992 viedol v Bratislave prvé tréningy firmy v oblasti manažérskych a komunikačných zručností.

Dlhodobým externým spolupracovníkom FBE je John Sipple – bývalý riaditeľ, Procter & Gamble, Florida, USA. S tímom spolupracovníkov viedol v roku 1992 semináre na tému riadenie procesu zmeny a v 1994–2000 semináre Total Quality Management a High Performance Business Systems.

V roku 1993 sa začala spolupráca FBE s Volkswagen Slovakia (vtedy ešte pod menom Volkswagen Bratislava). Z poradenstva pri zlepšovaní kvality procesov spolupráca prerástla do strategického partnerstva pri rozvoji zamestnancov na všetkých úrovniach firmy a realizácie rozvojových projektov, ako implementácia VW Production System. V rokoch 2007-2013 prešli tréningami všetci zamestnanci firmy a dlhodobo bolo v projekte zapojených 16 interných lektorov a konzultantov FBE. Ďalšia spolupráca sa týkala štandardizácie výrobných procesov, a neskôr analýz procesov pomocou FMEA pred nábehmi vybraných produktov automobilky.

Na rozvoji efektívnej metodiky školení a „on-the-job“ tréningu FBE sa podieľal aj Shaun Browne – riaditeľ konzultačnej firmy Hackland Browne & Associates, Kanada. K vývoju know-how FBE v oblasti procesného manažmentu prispel John Marsh, v 90-tych rokoch zastupoval Veľkú Britániu vo výbore ISO a podieľal sa na inovácii noriem ISO 9000 na verziu 2000 s prvkami Total Quality Management/ neustáleho zlepšovania. Procesné riadenie bolo aj obsahom jeho seminárov s FBE pre podniky v SR a ČR v rokoch 1992-2004.

Peter Mogan – člen predstavenstva Regent College, Kanada viedol pre FBE komunikačné tréningy a vyjednávanie. Zároveň FBE spolupracovala aj s Josefom Grafom – riaditeľ Akademie fur Effizeinztraining, Rakúsko, v oblasti psychológie predaja, systému riadenia predajných tímov a koučingu obchodných zástupcov.

FBE konzultanti viedli od polovice 90-tych rokov dodnes mnohé rozsiahle projekty zlepšovania zákazníckej orientácie, obchodu a manažmentu pre firmy v oblasti finančných služieb, aj obchodu, ako napr. Česká pojišťovna, Tatra banka.

Okrem interného výcviku expertmi, ktorí pôsobili vo firme, konzultanti a lektori spoločností FBE absolvovali tréningy a pracovné pobyty v USA, Veľkej Británii, Nemecku a Belgicku.

Od roku 2009 je FBE členom SPIN (Sustainable Performance Improvement Network) s medzinárodnou pôsobnosťou.

Vzhľadom na rozširujúce sa portfólio našich otvorených kurzov sme v roku 2010 vybudovali vlastné tréningové centrum FBE – Nikar Training Centrum, kde pravidelne prebiehajú FBE tréningy, koučingy, workshopy a iné.

Súčasný lektorský tím FBE tvorí viac ako 30 interných lektorov a konzultantov s praktickými skúsenosťami s aplikáciou trénovaných metód v praxi v najvýznamnejších podnikoch v oblasti výroby a služieb.

FBE poskytuje vzdelávanie a rozvoj

ľudského potenciálu organizácií v oblastiach:

 • Leadership a manažérske zručnosti
 • Komunikačné zručnosti a osobnostný rozvoj
 • Obchodné zručnosti a zákaznícka orientácia
 • Koučing a individuálny rozvoj

 

 • Plánovanie zlepšovania procesov
 • Lean Management, Six Sigma
 • Projektový manažment
 • Nástroje zlepšovania procesov, Štatistické metódy

FBE poskytuje služby

riadenia projektov a poradenstvo v oblastiach:

 • strategické plánovanie a meranie efektívnosti, implementácia Balanced Scorecard
 • manažment a manažérske zručnosti
 • obchod, zákaznícka orientácia, call centrá
 • rozvoj ľudských zdrojov, analýza kultúry organizácie
 • analýza a zvyšovanie efektívnosti procesov
 • implementácia Six Sigma, Lean Management
 • aplikácia štatistických metód riadenia, analýza rizík, totálne produktívna údržba
 • a iné ...

Kurzy (11)

Chcete byť lektorom?

Na Lektorino môžete pridať Vaše školenie alebo online kurz na pár klikov a získať nových zákazníkov.