Informácie pre účastníkov kurzov

Po zvolení kurzu, ktorého sa chcete zúčastniť kliknete na button "Objednať". Následne sa musíte registrovať a po úspešnom zaplatení za kurz dostanete potvrdenie o registrácii.
Po zvolení kurzu, ktorého sa chcete zúčastniť kliknete na button "Objednať". Následne sa musíte registrovať a po úspešnom zaplatení za kurz dostanete potvrdenie o registrácii.
Je to školenie realizované v priestoroch zákazníka presne podľa jeho požiadaviek. Suma za in-house kurz je fixná, nie je závislá od počtu osôb, ktoré sa kurzu zúčastnia.
V profile kurzu pod jeho hlavným obrázkom je uvedená adresa, termín a cena kurzu.
Pokiaľ ešte nebol stanovený dátum začatia kurzu, máte možnosť pomocou funkcie "Informuj ma" byť notifikovaný o dátume, keď bude stanovený.
Je potrebné sa vopred ospravedlniť, aby sa nepočítalo s Vašou účasťou kvôli občerstveniu a kapacite kurzu. Zaplatenú sumu môžete využiť na nákup ďalšieho kurzu.
V prípade, že kurz nesplnil Vaše očakávania, vrátime vám plnú sumu naspäť.

Informácie pre lektorov

Samozrejmosťou je, aby lektor spĺňal odborné predpoklady pre výklad svojej témy, ktoré by mali byť podložené aj praktickými skúsenosťami. Medzi osobnostné predpoklady patrí trpezlivosť, empatia a prezentačné zručnosti.
Podmienky spolupráce s lektormi sú na individuálnej dohode.
Stačí sa zaregistrovať, vyplniť si svoj profil a vytvoriť kurz. My následne kurz posúdime a schválime. Po schválení kurzu je kurz zverejnený na stránke a môžu sa na kurz prihlásiť účastníci.
Vyúčtovanie prebieha do 14 dní po úspešnom ukončení kurzu.

Zľavy, platby a fakturácia

Za kurz je možné zaplatiť kartou alebo prevodom na účet.
Áno, v tomto prípade je dobré prihlásiť zamestnancov emailom na info@lektorino.sk a my Vám obratom vystavíme súhrnnú faktúru.
Áno, ale je potrebné požiadať o predfaktúru emailom.
Áno, pre bližšie informácie nás kontaktujte emailom na info@lektorino.sk.