Miesto konania
Liptovská 10, Bratislava
Bratislava
Trvanie kurzu
06.11.2017 - 07.11.2017
Jazyk

Slovenčina

Náročnosť

Pokročilý

Školenie na mieru

Máte záujem o školenie na mieru? Kontaktujte nás

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosť pracovníkov efektívne sa vyrovnávať s problémovými

  a konfliktnými situáciami

 • Zvládnuť techniky riešenia konfliktu
 • Uvedomiť si, aký preferovaný štýl riešenia mám, aké sú jeho výhody a

  nevýhody

 • Zdokonaliť sa v prevencii konfliktov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre všetkých, ktorí prichádzajú v kontakte so spolupracovníkmi do konfliktných situácií alebo situácií, v ktorých vzniká napätie. Ak napätie a rôzne názory na tú istú vec správne zvládneme, môžu byť zdrojom dobrých riešení, ak ich nezvládneme, môžu byť zdrojom ničiacich konfliktov.

Obsahová náplň

Riešenie problémov

 • dôvod, vznik, päť krokov riešenia problémov, riešenia problémov v

  skupine

 • ako rozvíjať svoje schopnosti pri riešení problému

Konflikt v pracovnom tíme

 • typy konfliktov, zdroje konfliktov, charakteristiky a etapy vývoja

  konfliktu

 • dôsledky neriešených konfliktov

Prevencia konfliktov

 • napätie ako tvorivá súčasť práce v tíme
 • identifikácia potencionálnych konfliktov a možné preventívne

  opatrenia

Komunikácia a jej úloha pri riešení problémov a konfliktov

 • cieľ a modely komunikácie, prvky verbálnej komunikácie, pozitívne vyjadrovanie sa

Komunikačné techniky

 • scenár, využitie asertivity pri riešení problémov a konfliktov

Prekonávanie konfliktov

 • pozícia vzťahu a ocenenia, techniky prekonávania konfliktov
 • vystupovanie po rebríku, analýza silového poľa, tlmenie hnevu

Ja a konflikt

 • aký je môj preferovaný štýl riešenia konfliktu

Emocionálne prvky v konfliktoch

 • hnev a jeho tlmenie

Viac informácií o kurze na www.fbe.sk

 

Lektor:
Natália Kušnieriková, Rebeka Trepačová, Ivana Kmeťová

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Podobné kurzy