Miesto konania
Liptovská 10 , Bratislava
Bratislava
Trvanie kurzu
05.12.2017 - 06.12.2017
Jazyk

Slovenčina

Náročnosť

Začiatočník

Školenie na mieru

Máte záujem o školenie na mieru? Kontaktujte nás

Popis kurzu

 • Posilniť zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi.
 • Rozvinúť motivačné schopnosti účastníkov.
 • Naučiť účastníkov, aby svojím správaním a činmi primerane a spontánne vyjadrovali

svoje hodnoty a hodnoty deklarované firemnou kultúrou.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Obsahová náplň

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)

 • Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
 • Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.

Orientácia na ľudí Leadership je vzťah medzi lídrom a tými, ktorých vedie. Kvalita tohto vzťahu je veľmi dôležitá.

 • Spoznávanie spolupracovníkov, typy spolupracovníkov a ako s nimi pracovať.
 • Počuť aj to, čo spolupracovníci nepovedali – „čítanie medzi riadkami“, práca

s hypotézami.

 • Motto niektorých úspešných firiem: „Najcennejšie, čo máme, sú naši ľudia.“

Je to realita alebo ilúzia? Prečo nie sú najcennejší zákazníci? Ako to myslia? Motivovanie manažérov a špecialistov

 • Maslow, Herzberg, McGregor – teórie a ich aplikácia pri vedení manažérov

a manažérskych tímov (relatívne staršie, ale prakticky použiteľné).

 • Niečo novšie – Daniel Pink: Drive, prekvapujúce zistenia o tom, čo nás motivuje.
 • Autonómia, majstrovstvo a zmysel.

Ako funguje motivácia?

 • Motivácia v závislosti od osobnosti vedeného manažéra alebo spolupracovníka.
 • Ako motivačne poskytovať spätnú väzbu aj v situácii, keď výsledok ešte nie je dokonalý?
 • Motivačné rozhovory.
 • Ocenenie je viac ako pochvala.

Inšpiratívna komunikácia – komunikácia, ktorá ovplyvňuje

 • Čo chceš od partnera?
 • Prečo to má urobiť? WIFMs (What‘s in it for me).
 

Lektor:
Daniel Bútora, Patrik Tóth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold

Podobné kurzy